Mirësevini në shop.spar-kosova.com. Këtu ne ofrojmë mundësinë e blerjeve të produkteve online. në shop.spar-kosova.com, ofrojmë përdorimin e aplikacionit Spar Online Store përmes webfaqes shop.spar-kosova.com për telefonat mobil të menqur, si dhe për pajisjet tjera elektronike si: PC dhe Tablet

Spar Kosova J.S.C. ju ofron shërbimet e blejreve online duke iu nënshtruar kushteve në vijim.

Duke përdorur shërbimet e platofrmës së blerjeve online, ju pranoni këto kushte. Ju lutemi lexoni ato me kujdes.

Ne ofrojmë një gamë të gjërë të produkteve dhe të shërbimeve në Spar Kosova J.S.C, dhe nganjëherë për shërbime të veqanta mund të zbatohen kushte shtesë apo të ndryshojnë. Kur përdorni një shërbim në shop.spar-kosova.com (për shembull, profili juaj, ose aplikacionet e shop.spar-kosova.com) ju gjithashtu do t’i nënshtroheni udhëzimeve, kushteve dhe marrëveshjeve të zbatueshme për ato shërbime

Komunikimet Elektronike

Kur përdorni shërbime në shop.spar-kosova.com, ose dërgoni postë elektronike, mesazhe me tekst dhe komunikime të tjera nga desktopi juaj ose pajisja celulare tek ne, mund të jeni duke komunikuar me ne në mënyrë elektronike. Ju pranoni të merrni komunikime nga ne në mënyrë elektronike, të tilla si e-mail, tekste, njoftime për shtyp, ose njoftime dhe mesazhe në këtë rast ose përmes shërbimeve të tjera të Spar Kosova J.S.C., të tilla si qendra e mesazheve, dhe ju mund të mbani kopjet e këtyre komunikimeve për evidencat tuaja. Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, shpalosjet dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë ju, në mënyrë elektronike plotësojnë çdo kërkesë ligjore që komunikimet e tilla të jenë me shkrim.

Copyright – Të drejtat e Autorit

E gjithë përmbajtja e përfshirë ose e vënë në dispozicion përmes çdo shërbimi të Spar Kosova J.S.C., të tilla si tekst, dizajne, logot, ikonat e butonave, imazhet, shkarkimet dixhitale, përpilimet e të dhënave dhe programi kompjuterik është pronë e Spar Kosova J.S.C. ose furnizuesit e përmbajtjes së tij dhe mbrohet nga Shteti I Republikes së Kosovës dhe ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Përpilimi i të gjitha përmbajtjeve të përfshira ose të vëna në dispozicion përmes çdo shërbimi të shop.spar-kosova.com është pronë ekskluzive e Spar Kosova J.S.C. dhe mbrohet nga Republika e Kosovës dhe ligjet ndërkombëtare të të drejtave të autorit.

Përmbajta e produkteve

Spar Kosova J.S.C. përpiqet të jetë sa më i saktë të jetë e mundur në përshkrim të produktit. Nëse një produkt i ofruar nga vetë Spar Kosova J.S.C. nuk është ashtu siç përshkruhet, zgjidhja juaj e vetme është ta ktheni atë në gjendje të papërdorur dh të pa dëmtuar.

Llogaria Juaj

Ju mund të keni nevojë për hapje të llogarisë tuaj në shop.spar-kosova.com për të përdorur disa shërbime të shop.spar-kosova.com, dhe mund t’ju kërkohet të regjistroheni në llogari dhe të keni një metodë të vlefshme pagese të lidhur me të. Nëse ka ndonjë problem gjatë ngarkimit të metodës tuaj të zgjedhur të pagesës, ne mund të ngarkojmë ndonjë metodë tjetër të vlefshme pagese të lidhur me llogarinë tuaj. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj dhe për kufizimin e qasjes në llogarinë tuaj, dhe ju pranoni të mbani përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë ose fjalëkalimin tuaj. Spar Kosova J.S.C shet produkte, por ua shet të rriturve, të cilët mund të blejnë me një kartë krediti ose me një metodë tjetër të lejuar pagese. Nëse jeni nën 18 vjeç, mund të përdorni shërbimet e shop.spar-kosova.com vetëm me përfshirjen e një prindi ose kujdestari. Prindërit dhe kujdestarët mund të krijojnë profile për adoleshentët në shop.spar-kosova.com. Listimet e alkoolit në shop.spar-kosova.com janë të destinuara vetëm për të rriturit. Ju duhet të jeni të paktën 18 vjeç, për të blerë alkool, ose të përdorni ndonjë funksionalitet në rast që lidhet me alkoolin. Spar Kosova J.S.C. rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin, të mbyllë llogaritë, të përfundojë të drejtat tuaja për të përdorur shërbim e e shop.spar-kosova.com, të heqë ose modifikoj përmbajtjen, ose të anuloj urdhërat në diskrecionin e vet, në rast të mospërfilljes së kushteve

Kthimet, Reimbursimet

Ne garantojmë cilësi të produkteve tona, për këtë, nëse keni blerë produkt gabimisht, ju mundësojmë kthimin e produktit. (kjo nuk vlenë për produktet me afat shumë të shkurtër). Reimbursimet mundësohen sipas modalitetit të rregulluar me bankën përkatëse që lidhet me llogarinë tuaj

Ankesa e Prones Intelektuale

Spar Kosova J.S.C. respekton pronën intelektuale të të tjerëve. Nëse besoni se të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale po shkelen, ju lutemi na kontaktoni menjëherë në: info@spar-kosova.com apo në numrin kontaktues +383 (0) 38 729 729.

Privatësia

Ju lutemi rishikoni njoftimin tonë të privatësisë, bazuar në rregulloren globale të mbrojtjes së të dhënave (GDPR), i cili rregullon gjithashtu përdorimin tuaj të shërbimeve në shop.spar-kosova.com, për të kuptuar praktikat tona.

Informatat e kompanisë dhe kontakti

Spar Kosova J.S.C.
Magj. Prishtinë – Ferizaj,
Gracanicë 10500 Cagllavicë
info@spar-kosova.com
+383 (0) 38 729 729